Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP ART. 102, 103, 104

KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP ART. 102, 103, 104
KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP ART. 102, 103, 104

MAREK CHMAJ, JOANNA JUCHNIEWICZ, DIFIN, 2020, 9788380854086

W tomie komentarza zawarto trzy przepisy odnoszące się do statusu posłów i senatorów.
Art. 102 zabrania łączenia mandatów posła i senatora, zaś art. 103. wprowadza niepołączalność personalną mandatu parlamentarzysty z określonymi stanowiskami, zawodami i funkcjami. Z kolei art. 104 określa...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 3 dni

Cena: 43,88 zł
szt.

KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP ART. 105, 106, 107

KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP ART. 105, 106, 107
KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP ART. 105, 106, 107

MAREK CHMAJ, DIFIN, 2020, 9788380853867

W prezentowanym tomie komentarza do Konstytucji poddano analizie niektóre aspekty statusu prawnego parlamentarzystów, w tym m.in. kwestie immunitetu parlamentarnego (immunitetu materialnego, immunitetu formalnego oraz przywileju nietykalności), aspekty proceduralne immunitetu, zagadnienie...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 3 dni

Cena: 46,79 zł
szt.

KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP ART. 109, 110, 111

KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP ART. 109, 110, 111
KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP ART. 109, 110, 111

MAREK CHMAJ, DIFIN, 2020, 9788380854666

Prezentowany tom zawiera komentarz do trzech przepisów dotyczących organizacji i działania Sejmu i Senatu. Art. 109 dotyczy obradowania parlamentu w trybie permanencji oraz zwoływania Sejmu i Senatu na pierwsze posiedzenie, zaś w art. 110 uregulowano kwestie organów wewnętrznych obu izb, w tym...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 3 dni

Cena: 51,48 zł
szt.

KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP ART. 186, 187

KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP ART. 186, 187
KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP ART. 186, 187

HUBERT IZDEBSKI, DIFIN, 2020, 9788380855502

Prezentowany komentarz dotyczy jedynie dwóch artykułów Konstytucji. Przedmiotem ich regulacji jest jednak status organu o szczególnym znaczeniu dla realnego funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego mającego stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów Krajowej Rady Sądownictwa....

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 3 dni

Cena: 43,88 zł
szt.

KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP ART. 225, 226

KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP ART. 225, 226
KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP ART. 225, 226

MAREK CHMAJ JOANNA JUCHNIEWICZ, DIFIN, 2020, 9788380853232

Przedstawiamy kolejny tom komentarza do Konstytucji RP. W tomie tym zawarto analizę dwóch przepisów znajdujących się w rozdziale X Finanse publiczne. W art. 225 określona jest fakultatywna możliwość skrócenia kadencji Sejmu przez Prezydenta RP, jeżeli w ciągu 4 miesięcy od przedłożenia projektu Sejm...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 3 dni

Cena: 43,88 zł
szt.

KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP ART. 3

KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP ART. 3
KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP ART. 3

HUBERT IZDEBSKI, DIFIN, 2021, 9788366491496

Zadeklarowana w art. 3 Konstytucji zasada jednolitości państwa częściej używa się określenia państwo unitarne definiuje terytorialny ustrój RP, którego konkretniejszy model jest określony w, dotyczących samorządu terytorialnego, przepisach art. 15 i 16 oraz art. 163-172 Konstytucji, które są...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 3 dni

Cena: 46,79 zł
szt.

KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP ART. 41, 45

KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP ART. 41, 45
KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP ART. 41, 45

DARIUSZ JAGIEŁŁO, DIFIN, 2020, 9788380853881

rezentowany tom jest kolejną częścią komentarza do przepisów Konstytucji RP. Jego przedmiotem są przepisy dotyczące państwowej funkcji karania
zawarte w Konstytucji RP w art. 41 i 45, które zostały zamieszczone w Rozdziale II Wolności prawa i obowiązki człowieka i obywatela, w...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 3 dni

Cena: 45,83 zł
szt.

KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP ART. 97, 98

KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP ART. 97, 98
KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP ART. 97, 98

MAREK CHMAJ ANNA RAKOWSKA-TRELA, DIFIN, 2020, 9788380853874

W prezentowanym tomie została zawarta analiza dwóch przepisów Konstytucji RP dotyczących składu Senatu i zasad wyborów (przymiotników wyborczych) do tej izby (art. 97), a także kadencji Sejmu i Senatu, zarządzania wyborów parlamentarnych oraz skrócenia kadencji w drodze uchwały Sejmu lub...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 3 dni

Cena: 51,48 zł
szt.

KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP. ART. 26, 85, 117

KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP. ART. 26, 85, 117
KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP. ART. 26, 85, 117

STANISŁAW HOC, DIFIN, 2021, 9788366491595

Komentowane przepisy mieszczą się w rozdziale I Konstytucji zatytułowanym Rzeczpospolita, w rozdziale II Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, zasady ogólne (obowiązki), w rozdziale IV Organizacja i działanie i dotyczą szeroko pojętej problematyki obronności.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 3 dni

Cena: 43,88 zł
szt.

KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP. ART. 95, 96

KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP. ART. 95, 96
KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP. ART. 95, 96

MAREK CHMAJ, ANNA RAKOWSKA-TRELA, DIFIN, 2020, 9788380851412

Prezentujemy kolejny tom komentarza do Konstytucji RP
Zawiera analizę dwóch przepisów otwierających rozdział IV, a poświęconych istocie dwuizbowości i podstawowych funkcji Sejmu, a także składowi tej izby i podstawowym zasadom (przymiotnikom) wyborczym do Sejmu, czyli powszechności, równości,...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 3 dni

Cena: 43,88 zł
szt.